Tin tức > Công văn đề nghị hủy danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên chốt ngày 12/3/2020

Công văn đề nghị hủy danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên chốt ngày 12/3/2020.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây: https://drive.google.com/open?id=1sR8Zb9yZd7G-Ta_VqH0wMQyMR1THb3n7