Tin tức > Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020