Tin tức > Kết luận ngoại trừ tại BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Kết luận ngoại trừ tại BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Kết luận ngoại trừ tại BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/open?id=1k44TqAGhg7GT1KDCZ3MYxpJayfpS8_7q