Tin tức > QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN NGÀY 23/3/2020