Tin tức > THÔNG BÁO 02/TB-SGB

Về việc chứng nhận sở hữu cổ phần, mở tài khoản lưu ký và chuyển nhượng cổ phần

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn;

Căn cứ vào hợp đồng số 02/2016/HĐQLCD/CKCT.HCM-SAIGONBUS ký ngày 10/09/2016 giữa Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam CN Tp.HCM.  

Để thực hiện các thủ tục chứng nhận sở hữu cổ phần, mở tài khoản lưu ký và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông, Công ty đã ký Hợp đồng số 02/2016/HĐQLCD/CKCT.HCM-SAIGONBUS ký ngày 10/09/2016 ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam CN Tp.HCM tiến hành các thủ tục nêu trên.

Nay Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung liên quan như sau:

I.              Đơn vị quản lý Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:

1.             CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN (“SAIGONBUS”)

Địa chỉ: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 546 110                 Fax: (08) 38 546 127      

Website: www.saigonbus.com.vn

2.             Đơn vị nhận sự ủy quyền của SaigonBus để tiến hành các thủ tục chứng nhận sở hữu cổ phần, mở tài khoản lưu ký và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (VIETINBANKSC)

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38209987/ 08.38209985      Fax: 08.38200921

Website: www.vietinbanksc.com.vn

3.             Nội dung ủy quyền:

Kể từ ngày 10/9/2016, SaigonBus ủy quyền cho VietinBankSc thực hiện các công việc sau:

-       Quản lý Danh sách cổ đông, ký xác nhận “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” lần đầu cho cổ đông, cập nhật thông tin cổ đông, cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông do rách, mất,…

-       Thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông, bao gồm: Tiếp nhận; Xác nhận hồ sơ chuyển nhượng; Ký xác nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cấp cho cổ đông mới hoặc cổ đông cũ chuyển nhượng một phần/nhận chuyển nhượng thêm theo Quy trình quản lý cổ đông do Công ty ban hành, cập nhật giao dịch chuyển nhượng vào sổ cổ đông.

-       Thực hiện các quyền khác theo Hợp đồng dịch vụ ủy thác quản lý cổ đông đã ký kết.

4.             Thời gian ủy quyền:

Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2016 cho đến khi cổ phiếu của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn được chính thức lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc khi có thông báo thay thế của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

II.          Thực hiện chứng nhận sở hữu cổ phần, mở tài khoản lưu ký và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, mở tài khoản lưu ký, chuyển nhượng cổ phần và các thông tin khác liên quan đến quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn:

1.             Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (SaigonBus)

Địa chỉ: Hội trường tầng 7, số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38 546 110 - Ext 411

Thời gian: Từ ngày 13/09/2016 đến hết ngày 15/09/2016 (từ 8h30 đến 16h00)

2.             Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VietinBankSc)

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38 209 987- Ext 136 - 140/ 08.38 209 985

Thời gian: Từ ngày 16/09/2016 đến hết ngày 20/09/2016 (từ 8h30 đến 16h00)

III.       Thủ tục nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:

Để việc phục vụ quý cổ đông được nhanh chóng và thuận tiện, quý cổ đông vui lòng mang theo:

-       Đối với cổ đông là cá nhân:

+     Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (Bản chính).

+     Bản chính giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu số 01 – Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo này)

-       Đối với cổ đông là tổ chức:

+     Giấy giới thiệu (bản chính);

+     Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân của người đến làm thủ tục (Bản chính).

+     Bản chính giấy ủy quyền (nếu có). (theo mẫu số 01 – Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo này)

IV.        Thủ tục điều chỉnh thông tin cổ đông:

Ngay khi nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Quý cổ đông vui lòng kiểm tra lại các thông tin ghi trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trong trường hợp có sai sót hoặc thực hiện việc cập nhật thông tin mới, đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục điều chỉnh thông tin cổ đông (theo mẫu số 02 - Giấy yêu cầu điều chỉnh thông tin đính kèm Thông báo này) tại nơi cổ đông nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc liên hệ với VietinBankSc theo địa chỉ nêu trên để làm thủ tục chỉnh sửa.

V.           Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:

1.             Điều kiện chuyển nhượng:

-       Chỉ được phép chuyển nhượng số cổ phần được tự do chuyển nhượng đã được quy định.

-       Đối với cổ phần sau khi được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, cổ đông cầm cố thì việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có giấy đề nghị giải tỏa cầm cố của chính đơn vị cầm cố cổ phần.

2.             Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần:

-       Bản chính “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần”;

-       Hai (02) bản chính Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Mẫu số 03) (đính kèm Thông báo này). Trong Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải có đủ chữ ký của các bên trong giao dịch chuyển nhượng. Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng phải trực tiếp ký Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện;

-       Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các Bên (Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng) trong Giao dịch chuyển nhượng:

+     Trường hợp là cá nhân: 01 bản sao Chứng minh nhân dân để lưu hồ sơ sau khi đã đối chiếu với bản gốc và bản chính Giấy ủy quyền (theo Mẫu số 01- Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo này) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân là người nước ngoài thì Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và được hợp pháp hóa lãnh sự.

+     Trường hợp là tổ chức: 01 bản sao y hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập; 01 bản sao y hợp lệ Quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty; 01 Bản sao y hợp lệ Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trường hợp Tổ chức ủy quyền cho nhân viên thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần thì phải có: 01 Bản gốc Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký của Người đại diện theo Pháp luật (theo Mẫu số 01 – Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo này)/Giấy giới thiệu cho nhân viên thực hiện các thủ tục chuyển nhượng; 01 Bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (để lưu hồ sơ) sau khi đã đối chiếu với Bản gốc.

Lưu ý: Nếu Tổ chức ủy quyền là tổ chức nước ngoài thì Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự.

3.             Phí chuyển nhượng cổ phần và thuế thu nhập cá nhân:

Nếu bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần hợp lệ, nhân viên phụ trách sẽ thu phí chuyển nhượng cổ phần và thuế thu nhập cá nhân từ bên chuyển nhượng và/hoặc bên nhận chuyển nhượng nộp, tùy theo thoản thuận của các bên.

3.1.      Phí chuyển nhượng cổ phần:

Là 0,2% trên trị giá hợp đồng chuyển nhượng tính theo mệnh giá (mức tối thiểu là 30.000 đồng và mức tối đa là 30.000.000 đồng) cho mỗi lần chuyển nhượng.

3.2.      Thuế thu nhập cá nhân:

Là 0,1% giá trị cổ phần ghi trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

4.             Quy trình chuyển nhượng cổ phần:

Sau khi các bên đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu trên thì VietinBankSc sẽ gửi Giấy hẹn nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng (trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng vẫn còn cổ phần sở hữu). Thời hạn nhận sổ: tối đa 07 ngày làm việc. Địa điểm nhận sổ: tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn, số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh (khi đến nhận sổ cổ đông vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và giấy hẹn).

Trân trọng thông báo.

Chi tiết tại link https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cNDhlRzUwdzdydWM