Tin tức > THÔNG BÁO 22/TB-SGB

Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

 

Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông, với các thông tin chi tiết như sau:

Tên tổ chức          :         CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Trụ sở chính          :         39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP HCM

Điện thoại             :         (08) 3854 6110                   Fax: (08) 3854 6127

Vốn điều lệ           :         600.000.000.000 đồng

Website                 :         www.saigonbus.com.vn

Tên chứng khoán :         Cổ phiếu Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Loại cổ phiếu        :         Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá               :         10.000 đồng/cổ phần.

1.        Mục đích chốt danh sách cổ đông:

Để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2.        Ngày chốt danh sách cổ đông:          16h00 ngày 20/09/2016

       Sau ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục các thủ tục liên quan để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3.        Công ty sẽ tạm ngưng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu được diễn ra từ sau 16h00 ngày 20/9/2016 đến ngày VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

       Việc chuyển nhượng và giao dịch cổ phiếu của cổ đông chỉ được tiếp tục diễn ra sau khi VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Và việc chuyển nhượng và  các giao dịch cổ phiếu nếu có diễn ra phải thực hiện theo quy định của VSD. Khi đó, để có thể giao dịch cổ phiếu Công ty, cổ đông/nhà đầu tư phải mở tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán và lưu ký cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch.

       Mọi thông tin phản hồi, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

   Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 3854 6110                  Fax: (08) 3854 6127

Trân trọng thông báo./.

Chi tiết tại link https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cZ0dib3M1QjV5STg