Tin tức > Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng CTY TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ô tô; dịch vụ đưa rước cán bộ công nhân viên, học sinh – sinh viên; dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định; dịch vụ vận chuyển hành khách quốc tế Việt Nam – Campuchia; dịch vụ du lịch – lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ bán vé máy bay

1.    Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XE KHÁCH SÀI GÒN

2.   Địa chỉ: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM

3.    Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ô tô; dịch vụ đưa rước cán bộ công nhân viên, học sinh – sinh viên; dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định; dịch vụ vận chuyển hành khách quốc tế Việt Nam – Campuchia; dịch vụ du lịch – lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ bán vé máy bay.

4.   Vốn điều lệ đăng ký:                                               600.000.000.000 đồng; trong đó:

-     Cổ phần nhà nước nắm giữ:                              29.400.000 cổ phần (49% vốn điều lệ)

-     Cổ phần ưu đãi cho người lao động và công đoàn: 1.745.200 cổ phần (2,9% vốn điều lệ)

-     Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược:          14.427.400 cổ phần (24,05% vốn điều lệ)

-     Cổ phần bán đấu giá công khai:                      14.427.400 cổ phần (24,05% vốn điều lệ)

6.   Mệnh giá :                                                       10.000 đồng/ cổ phần

7.   Giá khởi điểm:                                                10.200 đồng/cổ phần

8.   Số cổ phần đưa ra đấu giá:                             14.427.400 cổ phần

9.   Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 -    Thời gian: 08h00 ngày 03/02/2016 đến 16h00 ngày 29/02/2016 

-     Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá.

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

-     Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 04/03/2016.

-     Địa điểm: Tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

-     Thời gian: 09h00 ngày 08/03/2016

-     Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 09/03/2016 đến  16h00 ngày 18/03/2016

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/03/2016 đến  ngày 15/03/2016.

Chi tiết Link: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=33f90903-42e1-414d-b036-ed02e70b47c8&rid=62020905

(Theo SaigonBus)