Tin tức > THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn (được cổ phần hoá từ Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn) với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Thời gian: 07h00 thứ năm ngày 28/07/2016 (từ 07h00 - 08h00 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Địa điểm: 39 Hải Thượng Lãn Ông Phường 10, Quận 5, Tp.HCM.

 

3. Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông đang sỡ hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khách tham dự. Việc uỷ quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu Công ty gửi cho cổ đông kèm theo thông báo này hoặc đăng tải trên website của công ty) có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức)

+ Lưu ý: trong trường hợp cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, cổ đông chỉ được thay đổi hoặc huỷ bỏ việc uỷ quyền đã thực hiện bằng cách gửi văn bản đến Ban Tổ Chức Đại Hội trước 16h00 ngày 26/07/2016 (tính tới thời điểm Ban Tổ Chức nhận được văn bản)

4. Chương trình Đại hội: đính kèm thông báo này

 

5. Tài liệu và mẫu biểu của Đại hội: chi tiết vui lòng click vào link phía dưới

https://drive.google.com/folderview?id=0B1jPS6dQXv1cYTdfRk1yOFN3M0k&usp=sharing