Tin tức > VĂN BẢN SỐ 3475/SGTVT-VTĐB NGÀY 23/3/2020 VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TẤT CẢ HÀNH KHÁCH TRÊN CÁC TÀU CHỞ KHÁCH DU LỊCH VÀ XE KHÁCH LIÊN TỈNH