Tin tức > VĂN BẢN SỐ 3517/SGTVT-VTĐB NGÀY 24/3/2020 VỀ VIỆC KHUYẾN CÁO MỞ RỘNG HÌNH THỨC KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TẤT CẢ HÀNH KHÁCH THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH VẬN TẢI THEO HỢP ĐỒNG, DU LỊCH, TAXI VÀ XE BUÝT LIÊN TỈNH LIỀN KỀ

VĂN BẢN SỐ 3517/SGTVT-VTĐB NGÀY 24/3/2020 VỀ VIỆC KHUYẾN CÁO MỞ RỘNG HÌNH THỨC KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TẤT CẢ HÀNH KHÁCH THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH VẬN TẢI THEO HỢP ĐỒNG, DU LỊCH, TAXI VÀ XE BUÝT LIÊN TỈNH LIỀN KỀ

 

 

 

 

 

 

 

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sTW2Q6SHq1ekXuwj-HxFrvazfe5Kfju7/view?usp=sharing