Dịch vụ > Dịch vụ du lịch

Mối quan tâm về chất lượng của người thụ hưởng, dịch vụ tư vấn, ý tưởng sáng tạo và công tác tổ chức chuyên nghiệp là thế mạnh khác biệt của Saigon M.I.C.E trong việc tổ chức và điều hành các dịch vụ du lịch M.I.C.E. Thành viên của chúng tôi luôn đưa ra những tư vấn hữu ích dành cho khách hàng cũng như doanh nghiệp: từ việc phát triển ý tưởng chương trình, ngân sách thực hiện đến tính nhất quán trong việc kết hợp những mục tiêu, những sự kiện với nội dung và hình thức tổ chức.

Với sức mạnh và tiềm lực của công ty SaigonBus kết hợp với các đối tác liên kết trong và ngoài nước, chúng tôi có rất nhiều lợi thế khi thực hiện chương trình với mức chi phí tiết kiệm và hiệu quả nhất, đặc biệt là khả năng quản lý, xử lý và điều hành trong quá trình tổ chức những sự kiện quan trọng hay những hội nghị mang tầm quốc tế.

Du lịch M.I.C.E

M.I.C.E là viết tắt của các chữ: Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Conference (hội nghị, hội thảo) và Event (sự kiện). Tên đầy đủ tiếng Anh của M.I.C.E là Meeting Incentive Conference Event. Như vậy, du lịch M.I.C.E là loại hình du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng, hội họp và sự kiện. M.I.C.E được xem là sản phẩm du lịch tổng hợp của những sản phẩm du lịch đơn lẻ kết hợp với sự tổ chức và hạ tầng cơ sở nhất định.

Du lịch M.I.C.E có khả năng thu hút số lượng khách lớn từ các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, việc thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, kết hợp công việc với nghỉ ngơi thư giãn mang lại sự hài lòng đến từng nhân viên từ đó nâng cao chất lượng công việc.

Các loại hình dịch vụ:

+ Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo

+ Du lịch kết hợp sự kiện

+ Tham quan du lịch thuần túy, nghỉ dưỡng

+ Tổ chức sự kiện, teambuilding, huấn luyện đào tạo.