QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I.GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN.
2. Mã chứng khoán: BSG.
3. Địa chỉ: 39 Hải Thượng Lãn Ông - Phường 10 - Quận 5 - Tp.HCM
4. Điện thoại: (08) 39505.505

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Ngày 30/12/2016 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 19 tháng 8 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016

Chi tiết https://drive.google.com/file/d/0B1jPS6dQXv1cZXhxMWdiUzhVTlU/view?usp=sharing