QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Tên tiếng Anh: Saigon Passenger Transport Joint Stock Company

Địa chỉ : 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10 , Quận 5, T. HCM

Mã số thuế: 0300478044

Vốn điều lệ: 600.000.000.000 tỷ đồng 

Chi tiết : https://drive.google.com/file/d/0B1jPS6dQXv1cYW1kWGRCVVl6ZVE/view?usp=sharing