QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN HĐQT VÀ BKS CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN NHIỆM KÌ I

HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN HĐQT VÀ BKS CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN NHIỆM KÌ I

Xem chi tiết tại đây:

- Sơ yếu lí lịch Ông Nguyễn Quốc Soạn

Click vào đây:  https://drive.google.com/file/d/1TYgUvA4SoMcieX2yJdtKO5KUHc9lPRQI/view?usp=sharing

- Sơ yếu lí lịch Ông Bùi Đức Thọ

Click vào đây:  https://drive.google.com/file/d/1JrGiQPoMwpxfXwLBvXfYK8qsTsMIqcS5/view?usp=sharing