QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > NGHỊ QUYẾT VỀ THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÃI ĐẬU XE TĨNH CAO TẦNG KẾT HỢP CÁC LOẠI HÌNH KHÁC TẠI KHU ĐẤT SỐ 592 ĐƯỜNG CỘNG HÒA, P.13, Q.TÂN BÌNH

 Nghị quyết về thống nhất chủ trương triển khai đầu tư xây dựng bãi đậu xe tĩnh cao tầng kết hợp các loại hình khác tại khu đất số 592 đường Cộng  Hòa, P.13, Q.Tân Bình
Xem chi tiết tại đây:
 
https://drive.google.com/file/d/1ktxTDpDnAER2jyjV2Fbu9l9PPpMl1rG0/view?usp=sharing