QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > NGHỊ QUYẾT VỀ TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY VỀ THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNGB KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017

 NGHỊ QUYẾT VỀ TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY VỀ THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNGB KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1TSXg-o3VsrWgXBJctSC4uuRpHu-UaIny/view?usp=sharing