QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO 397/TB-XKSG

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thông báo về việc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 136/2016/GCNCP-VSD ngày 02/11/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty, cụ thể:

1.

Tên Công ty

:

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

2.

Tên tiếng Anh

:

Saigon Passenger Transport Joint Stock Company.

3.

Tên viết tắt

:

SATRANCO

4.

Địa chỉ trụ sở chính

:

Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. HCM

5.

Điện thoại

:

(08) 3950 5505            Fax: (08) 3854 6127

6.

Giấy CNĐKDN

:

Số 0300478044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/9/2016.

7.

Website

:

www.saigonbus.com.vn

8.

Vốn điều lệ

:

600.000.000.000 đồng.

9.

Tên chứng khoán

:

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

10.

Mã chứng khoán

:

BSG

11.

Mã ISIN

 

VN000000BSG1

12.

Mệnh giá

:

10.000 đồng/cổ phần.

13.

Loại chứng khoán

:

Cổ phiếu phổ thông

14.

Số lượng chứng khoán đăng ký

:

60.000.000 cổ phiếu.

15.

Giá trị chứng khoán đăng ký

:

600.000.000.000 đồng

16

Hình thức đăng ký

:

Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 03/11/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cbExLQkdFSzN2dU0