QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN UPCOM (HNX) CỦA
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

(Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-SGDHN ngày 14/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn)

 

 

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn trân trọng công bố việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

I.

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH:

 

Tên tổ chức

:

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

 

Giấy CNĐKDN

:

Số 0300478044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/09/2016.

 

Tên tiếng Anh

:

Saigon Passenger Transport Joint Stock Company.

 

Địa chỉ trụ

sở chính

:

Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, P. 10, Q. 5, TP. HCM

 

Điện thoại

:

(08) 3950 5505

Fax : (08) 3854 6127

 

Ngành nghề kinh doanh chính

:

Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ô tô; Dịch vụ đưa rước cán bộ công nhân viên, học sinh – sinh viên; Dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định; Dịch vụ vận chuyển hành khách quốc tế Việt Nam – Campuchia; Dịch vụ Du lịch – Lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ bán vé máy bay.

 

Vốn điều lệ

:

600.000.000.000 đồng

 

Website

:

www.saigonbus.com.vn

II.

THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH:

 

Tên cổ phiếu

:

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

 

Mã chứng khoán

:

BSG

 

Loại cổ phiếu

:

Cổ phiếu phổ thông

 

Mệnh giá

:

10.000 đồng/cổ phần

 

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch

:

60.000.000 cổ phiếu

 

Giá trị chứng đăng ký giao dịch theo mệnh giá

:

600.000.000.000 đồng.

 

Ngày giao dịch đầu tiên

:

21/11/2016

 

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên

:

10.200 đồng/cổ phiếu

III.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

-

Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn – Website: www.saigonbus.com.vn

-

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM – Website: www.vietinbanksc.com.vn

IV.

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN:

 

Quý cổ đông thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu tại các thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc tại tổ chức hỗ trợ giao dịch Upcom là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cNGM3M0xaa2xlbm8