QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300478044 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư HCM cấp lần đầu vào ngày 21/04/2016, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/09/2016.

Căn cứ Công văn số 6887/UBCK-GSĐC ngày 13/10/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 13/10/2016 như sau:

1.

Tên Công ty

:

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

2.

Tên tiếng Anh

:

SAIGON PASSENGER TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY.

3.

Tên viết tắt

:

SATRANCO

4.

Địa chỉ trụ sở chính

:

Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. HCM

5.

Điện thoại

:

(08) 3950 5505         Fax: (08) 3854 6127

6.

Giấy CNĐKDN

:

Số 0300478044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/9/2016.

7.

Website

:

www.saigonbus.com.vn

8.

Vốn điều lệ

:

600.000.000.000 đồng.

9.

Số tài khoản

:

102010000086501 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

10.

Ngành nghề kinh doanh chính:

 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, nhưng hoạt động của Công ty tập trung vào ngành nghề sau: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ô tô; Dịch vụ đưa rước cán bộ công nhân viên, học sinh – sinh viên; Dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định; Dịch vụ vận chuyển hành khách quốc tế Việt Nam – Campuchia; Dịch vụ Du lịch – Lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ bán vé máy bay.

 Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cV2Z2RnhnNFBoS0E