Cùng với định hướng phát triển ngành vận tải của Chính phủ, UBND TP. Hồ Chí Minh SaigonBus đã xác định tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn để định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung chính như sau:

–       Công ty hướng đến phân khúc thị trường trung và cao cấp.

–       Chú trọng xây dựng chiến lược giá cả phù hợp với chất lượng dịch vụ dựa trên nghiên cứu và so sánh với giá thị trường.

–       Không ngừng cải thiện phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng và đẩy mạnh công tác quảng bá.

–       Tập trung đầu tư, đổi mới phương tiện vận tải, áp dụng công nghệ để quản lý hoạt động nhằm nâng cao năng suất lao động.

–       Đẩy mạnh đầu tư xây dựng bãi đậu xe đa năng.