Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN.

Gắn bó với nhiệm vụ phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu thành lập, hoạt động Buýt của Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn (SaigonBus) được biết đến như hoạt động truyền thống của công ty góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhiều người dân. Bên cạnh đó với những ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động Buýt, công ty cũng là đơn vị tiên phong trong việc sử dụng phương tiện vận tải “xanh” đề giữ gìn môi trường không khí cho TP Hồ Chí Minh.

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex